Ons kantoor

Vanaf 1 juni 2015 is in Deventer en Markelo het nieuwe advocatenkantoor Flipse+Schinkel Advocaten gevestigd. Flipse+Schinkel Advocaten is opgericht door Martine Flipse en Sigrid Schinkel. Beide advocaten hebben jarenlange ervaring in de juridische wereld zowel als advocaat als bedrijfsjurist en hebben besloten hun krachten te bundelen. Het kantoor zal zich met name richten op het arbeids- en ondernemingsrecht.

Flipse: "Wij zijn een jong en ambitieus kantoor dat zich specialiseert in juridische ondersteuning op het gebied van het ondernemingsrecht in de ruimste zin van het woord. Zo staan wij zowel werkgevers als werknemers bij. Met onze kennis, kunde en ervaring kan men vertrouwen op kwalitatief hoogstaande en eerlijke bijstand op het gebied van onder andere ontslag, reorganisaties, wijziging arbeidsvoorwaarden, advisering re-integratie, huurrecht, sociaal verzekeringsrecht en het opstellen c.q. beoordelen van contracten.”

Schinkel: “Wij vinden dat de gang naar een advocaat laagdrempelig moet zijn. Daarom hebben wij onder andere iMKB en hanteren wij een redelijk uurtarief (vaste prijsafspraken zijn ook voor bepaalde trajecten mogelijk). Maar het belangrijkste is dat onze cliënten een eerlijk advies krijgen over de mogelijkheden en risico's in hun zaak."

Het grote voordeel van Flipse+Schinkel advocaten is dat zij zelf uw zaak behandelen en dat deze niet door een medewerker of stagiaire wordt afgehandeld. Als u een van de advocaten wilt spreken dan zijn zij direct bereikbaar.


Arbeidsrecht

Flipse+Schinkel advocaten staat zowel werkgevers als werknemers bij. Zo kunt u bij ons terecht voor advies over de inhoud en het opstellen van arbeidsovereenkomsten. Ook is het mogelijk om speciale arbeidsovereenkomsten op te laten maken of beoordelen, zoals de arbeidsovereenkomst voor een directeur-grootaandeelhouder.

Bij beëindiging van een arbeidsovereenkomst kunnen wij een belangrijke rol spelen. De beëindiging van een arbeidsovereenkomst kan ingrijpende gevolgen hebben voor zowel werknemer als werkgever. Wij hebben ruime ervaring met het adviseren en procederen voor zowel werknemer als werkgever.

Overige onderwerpen waar Flipse +Schinkel advocaten u binnen het arbeidsrecht bij kunnen ondersteunen zijn o.a.: - concurrentiebeding – relatiebeding – transitievergoedingen – tijdelijke contracten – ontslag op staande voet – reorganisaties.

Omdat wij zowel werkgevers als werknemers bijstaan, zijn wij in staat vanuit beide perspectieven het beste advies en de meest effectieve oplossing aan te dragen.

Huurrecht

Het huurrecht is te verdelen in een aantal huurregimes, te weten woonruimte en bedrijfsruimte. Deze laatste categorie is weer onder te verdelen in bedrijfsruimte met een publieke functie (de zogeheten 290-bedrijfsruimten zoals winkels, ambachtsbedrijven, horeca e.d.) en overige bedrijfsruimte (ook wel genoemd 230a-bedrijfsruimten. Hieronder vallen opslagruimten, kantoorruimten en ruimten bestemd voor de uitoefening van een vrij beroep).

Ieder huurregime wordt gekenmerkt door eigen regels waarvan veelal niet of slechts in beperkte mate kan worden afgeweken bij overeenkomst. Veel ondernemers en verhuurders van woonruimte realiseren zich dit niet. Veelvuldig komt het voor dat partijen een overeenkomst sluiten met daarin vastgelegd afspraken die strijdig blijken te zijn met de wet met alle gevolgen van dien. Hier komt men echter pas achter op het moment dat er een geschil is en vaak is het dan te laat.

Zo is het schering en inslag dat bij de verhuur van woonruimte wordt afgesproken dat verhuur zal plaatsvinden voor de duur van één jaar, niet wetende dat een dergelijke afspraak maar in een aantal gevallen een juridisch geldige afspraak is waarop in rechte een beroep kan worden gedaan. Ook komt het geregeld voor dat een huurovereenkomst wordt gesloten voor een winkelruimte voor de duur van tien jaar zonder tussentijdse opzegmogelijkheid voor de huurder. Wanneer de huurder na een jaar of drie tot de conclusie komt dat de winkel niet voldoende rendeert, heeft hij een groot probleem. Doordat de huurovereenkomst niet voorziet in een tussentijdse beëindigingsmogelijkheid dient toch de volledige duur te worden uitgediend met alle gevolgen van dien.

Gezien de verstrekkende gevolgen van het maken van afspraken die strijdig zijn met de wet, is het essentieel dat vooraf - dus voordat men tot ondertekening van een huurovereenkomst overgaat - juridisch advies wordt ingewonnen over de mogelijkheden en onmogelijkheden. Martine Flipse is gespecialiseerd op het gebied van huurrecht. U kunt bij haar terecht voor een dergelijk advies en uiteraard voor oplossingen die stroken met de wet. Neemt u gerust vrijblijvend contact op om uw voornemen tot verhuur of de beëindiging daarvan te bespreken dan wel indien er al een geschil is ontstaan. Martine Flipse staat zowel verhuurders als huurders van bedrijfsruimte en woonruimte bij. U kunt terecht voor advies en juridische begeleiding bij geschillen voor wat betreft (achterstallig) onderhoud, gebreken aan het gehuurde, onderhuur, renovatie, het beoordelen en opstellen van huurovereenkomsten, huurprijswijzigingen, overlast en/of ontruiming van een woning of bedrijfsruimte.

Ondernemingsrecht

Opstellen van contracten, het stroomlijnen van offertes, het opstellen van algemene voorwaarden, een samenwerkingsverband met een ander bedrijf, verdeling van aandelen of zelfs de verkoop van uw bedrijf; bij al deze vraagstukken kan Flipse+Schinkel advocaten u bijstaan. Maar ook bij geschillen met klanten (waaronder begrepen incasso) en leveranciers kunt u gebruik maken van onze inhoudelijke expertise.

Omdat wij houden van korte lijnen en direct contact kunnen wij efficiënt en snel inspringen bij eventuele vragen en geschillen.

Wilt u gedurende het jaar verzekerd zijn van de juiste juridische bijstand dan is ons iMKB abonnement wellicht iets voor u. Kijk voor de voorwaarden onder het kopje tarieven.

Sociaal Verzekeringsrecht

Bijna iedereen in Nederland heeft regelmatig te maken met het sociale verzekeringsrecht. Bijvoorbeeld als uitkeringsgerechtigde (WW/WIA/Wajong etc) of als werknemer op wiens salaris premies voor de sociale zekerheidswetten ingehouden worden. Ook werkgevers komen in aanraking met het sociale verzekeringsrecht in verband met de premies die zij op het loon moeten inhouden of als werknemers arbeidsongeschikt raken en er sprake is van re integratie (Wet Poortwachter).

Sigrid Schinkel is gespecialiseerd op het gebied van het sociale verzekeringsrecht. Zij kan cliënten, zowel uitkeringsgerechtigden, als werknemers en werkgevers, optimaal bijstaan bij hun probleem met de sociale zekerheid. Zij beschikt over een jarenlange en uitvoerige ervaring in de sociale verzekeringspraktijk.

De advocaten

Martine Flipse

Martine Flipse

Sigrid Schinkel

Sigrid Schinkel

Martine Flipse (1974) is in december 2000 afgestudeerd op het gebied van huurrecht aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Tijdens haar studie Nederlands Recht was Martine werkzaam als juridisch klantadviseur bij de Kamer van Koophandel voor Centraal Gelderland. Na haar afstuderen is ze in dienst getreden als jurist bij een accountantskantoor. Daar heeft zij zich gespecialiseerd op de diverse rechtsgebieden waar zij nu werkzaam is. Tijdens haar dienstverband trad zij onder andere op als adviseur van de secties Franchise en Opvolging en Overdracht van MKB Adviseurs BV. In die hoedanigheid is zij betrokken geweest bij vele bedrijfsoverdrachten, van het voeren van de onderhandelingen tot het uitwerken van de contracten.

Niet alleen is Martine veelvuldig betrokken geweest bij bedrijfsoverdrachten en franchisevraagstukken maar ook heeft zij menig ondernemer bijgestaan op het gebied van huurrecht, pacht en arbeidsrecht. Ten aanzien van arbeidsrecht zijn vele werkgevers en werknemers geadviseerd omtrent arbeidsrechtelijke vraagstukken en geschillen, van het adviseren omtrent reorganisaties als het effectueren daarvan tot het voeren van inhoudelijke ontbindingsprocedures bij de sector Kanton.

Martine is woonachtig in de Achterhoek. De no-nonsense mentaliteit die zowel de Achterhoek als Twente kenmerken, kenmerken ook het kantoor van Flipse+Schinkel Advocaten.

Sigrid Schinkel (1969) is in 1992 afgestudeerd in het arbeidsrecht en ambtenarenrecht aan de VU in Amsterdam. Na een groot aantal jaren werkzaam te zijn geweest als manager en bedrijfsjurist bij middelgrote en grote bedrijven heeft zij de overstap gemaakt naar de advocatuur. Gedurende 8 jaar is Sigrid als Manager Rechtshulp verantwoordelijk geweest voor de arbeidsrechtsectie bij ARAG Rechtsbijstand, daarna was zij als HR manager en bedrijfsjurist actief bij een internationaal georiënteerd ingenieursbureau.

Door haar werkervaring in het bedrijfsleven weet zij zich goed te verplaatsen in de positie van zowel werknemer als werkgever. Zij heeft veel ervaring in het begeleiden van ontslagprocedures, het adviseren bij wijziging van arbeidsvoorwaarden, onderhandelen met ondernemingsraden en in het opstellen en redigeren van (internationale) contracten.

Sigrid treedt op voor zowel werkgevers als werknemers op het gebied van onder andere ontslag, reorganisaties, wijziging arbeidsvoorwaarden, advisering re-integratie, opstellen van contracten.

Daarnaast kan zij ook op interim basis worden ingezet bij het begeleiden van arbeidsrechtelijke projecten en veranderingstrajecten.Volg ons op

Tarieven

De tarieven van Flipse+ Schinkel advocaten zijn marktconform en helder.
Voor particulieren geldt een tarief van € 175,- ex BTW per uur.
Voor bedrijven is het tarief € 200,- ex BTW per uur.
Flipse+Schinkel advocaten brengt – in tegenstelling tot veel andere kantoren - geen kantoorkosten in rekening.

De advocaten van Flipse+Schinkel nemen uw zaak op persoonlijke titel aan. U weet dus wie uw zaak behandelt. Alle werkzaamheden zullen door middel van een urenspecificatie bij u in rekening worden gebracht. Er zijn geen verborgen kosten. Bovendien kunt u hiermee te allen tijden nagaan hoeveel uur er al in uw zaak gewerkt is.

iMKB

Altijd advies op maat van een advocaat die uw bedrijf kent, tegen een vast tarief dat per maand nog geen 25% van ons uurtarief is: wie wil dat niet? Flipse+Schinkel Advocaten heeft hiervoor het iMKB ontwikkeld.

Wat houdt iMKB in?

  • U sluit iMKB af voor minimaal 1 jaar, daarna kunt u aangeven of u wilt verlengen of niet. Het volgende iMKB contract is vervolgens per maand opzegbaar.
  • Om elkaar beter te leren kennen komen wij graag bij uw bedrijf langs, daarvoor maken wij uiteraard eerst een afspraak met u.
  • U heeft recht op kort telefonisch advies. Korte vragen, even overleggen met uw advocaat, zonder dat u daarvoor een rekening ontvangt. Bijvoorbeeld; kan ik mijn werknemer een nieuw tijdelijk contract aanbieden? Hoe zit het ook al weer met opzegtermijnen? Wanneer kan ik de lopende huurovereenkomst opzeggen?
  • Juridisch gecompliceerde vraagstukken worden uitsluitend op opdrachtbasis behandeld, daarvoor geldt voor onze iMKB klanten het gereduceerde tarief van € 175 ex BTW per uur.
  • Bij aanvang van uw iMKB contract controleren wij voor u kosteloos 1 contract (dit mag zowel een arbeidscontract als een ander contract op onze vakgebieden zijn).
  • Onderdeel van iMKB is dat u 2 incassobrieven gratis kunt laten opmaken. De derde en volgende brieven zullen op uurbasis in rekening worden gebracht net als een eventuele gerechtelijke procedure. Hiervoor geldt, als onderdeel van iMKB, het gereduceerde tarief van € 175 ex BTW per uur.
  • Al deze voordelen geniet u al voor € 49,95 ex BTW per maand


Toevoegingen

Particulieren met een laag inkomen kunnen meestal in aanmerking komen voor door de overheid gefinancierde rechtsbijstand (de zogenaamde toevoeging). Dit houdt in dat de overheid de advocaat betaalt, terwijl de cliënt slechts een eigen bijdrage hoeft te betalen, die afhankelijk is van het inkomen. De advocaten van Flipse+Schinkel kunnen deze toevoeging voor u aanvragen en de zaak op deze basis in behandeling nemen.

Contact

Flipse+Schinkel Advocaten is gevestigd in Markelo en Deventer. Flipse+Schinkel Advocaten is een advocatenpraktijk van twee advocaten die voor eigen rekening, risico en verantwoording werkzaam zijn. Het samenwerkingsverband bestaat uit mw. mr. M. Flipse (Advocatenkantoor Flipse KvK 55989659) en mw. mr. S.I. Schinkel (Schinkel legal KvK 55161464).Vestiging Markelo

Goorseweg 5
7475 BB MARKELO
T: 0547-364636
F: 0547-364698Vestiging Deventer

Herfordstraat 9
7481 EX DEVENTER
T: 0570-547120
F: 0547-364698

info@fs-advocaten.nlfs-advocaten kantoor

Volg ons op